Wawel Villa Senior Citizens Centre
880 CLARKSON RD. SOUTH – MISSISSAUGA, ONT.
Listopad 17, 1989
Szanowny Panie!
W imieniu naszych lokatorów, pracowników oraz swoim własnym chciałbym podziękować Panu za przybycie już po raz drugi do naszego Domu w Clarkson.
Jesteśmy tym bardziej wdzięczni że robi Pan to charytatywnie. Wielu z naszych lokatorów cierpi na różnego rodzaju schorzenia, przeważnie związane z wiekiem starczym. Każda pomoc w ich cierpieniu jest i dla nich i dla nas wielką sprawą.
Doceniamy Pana poświęcenie, czas i chęć niesienia pomocy ludziom cierpiącym. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i powodzenia w Pańskiej pracy.
Inż. Jerzy Kowalczyk
Administrator Domów Wawel Villa