PODZIĘKOWANIE
Panu Pawłowi Połoneckiemu
Zarząd Fundacji
„Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” składa serdeczne podziękowania za ofiarowany dar serca,
który pomoże zrealizować ideę przybliżenia niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom nadziei na przywrócenie zdrowia i radości dzieciństwa.
Państwa dar został zapisany w „Księdze Darów”: pod Nr 364 w dniu 12.02. 93 r.
Nasza wdzięczność niech będzie satysfakcją za pomoc, udzieloną dzieciom i ich rodzinom, dającą im szansę na sukces.
Szczęść Boże

Za Zarząd Fundacji „DOM”
prowadząca „Księgę Darów”
Teresa Jednoróg