Towarzystwo Rzowoju Rodziny Zarząd Główny
Warszawa, dnia 15.XII.84

Zarząd Lekarsko – Kosmetycznej Spółdzielni „Izis” (w miejscu)
Dział Poradnictwa Przedmałżeńskiego i Rodzinnego Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Rodziny wyraża podziękowanie za udział w Sympozjum Psychoterapii i Seksuologii w Jachrance – 18-25.11.84r. w charakterze wykładowców pracowników „IZIS” Pani dr Elżbiety Kastelik i Pana Pawła Połoneckiego.
Prowadzone przez w/w zajęcia z zakresu Wybranych Zagadnij Bioenergetyki, w ramach bloku zagadnień -„Nietypowe Techniki Psychoterapii”, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników /85 osób – w tym lekarze psychiatrzy, neurolodzy, ginekolodzy, dermatolodzy, seksuolodzy i psychologowie kliniczni /. Bogaty materiał dokumentacji klinicznej przedłożonej przez Panią dr E. Kastelik oraz uwagi merytoryczne i informacyjne – połączone z prezentacją diagnostyczną przedstawioną przez Pana Pawła Połoneckiego, były wnikliwie dyskutowane. O zainteresowaniu oraz o wysokim poziomie wykładów świadczy fakt przedłużenia spotkania z planowych 2 do 4 i pół godziny. Traktując poznawczo zagadnienie użyteczności elementów bioenergoterapii w prowadzonym przez Placówki Poradnictwa i Lecznictwa TRR systemie terapii psychoseksuologicznej gotowi jesteśmy w przyszłości powtórnie skorzystać z uprzejmości w/w pracowników „IZIS” i podjąć to zagadnienia również w ramach analiz badawczych i praktycznych.
Z wyrazami szacunku
Kierownik Poradni
Andrzej Komorowski
Do wiadomości:
dr E. Kastelik
P. Połonecki
Lekarsko-Kosmetyczna Spółdzielnia „IZIS”