Rabka, dnia 29 lutego 1988 r.
NACZELNIK MIASTA I GMINY RABKA
Obywatel
Paweł POŁONECKI
Warszawa
Naczelnik Miasta i Gminy w Rabce składa najserdeczniejsze słowa podzięki za dary ofiarowane rabczańskim dzieciom.
Z wyrazami szacunku
Naczelnik
Miasta i Gminy Rabka
mgr Józef Luba