Kliniczne Laboratorium Psychosomatyki i Psychoterapii
I Katedry Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej
im. Mikołaja Kopernika
Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Pana na II Ogólnopolskie Sympozjum organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Krakowskim Klubem Radiestetów, na temat:
REZULTATY I SKUTKI NIEKONWENCJONALNYCH METOD DIAGNOZY I TERAPII WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE LECZNICZEJ.
Sympozjum odbędzie się w dniu 25 czerwca 1983 r, /sobota/ w godz. 9.00 – 19.00 w Auli Akademii Medycznej w Krakowie, ul. św. Anny 12.
Celem sympozjum jest próba ukazania efektów tzw. niekonwencjonalnych metod diagnostyczno-terapeutycznych oraz sposobów ich kontroli i analizy przez osoby zajmujące się tymi problemami praktycznie i teoretycznie.
W programie Sympozjum przewidujemy wystąpienia zaproszonych gości – praktyków w różnych formach niekonwencjonalnych działań paramedycznych oraz lekarzy – klinicystów i naukowców zainteresowanych tym problemem. Zaprosiliśmy również przedstawicieli Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej z szefem tego resortu oraz członków Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.
Sympozjum podzielone będzie na dwie części. W pierwszej planujemy 15-minutowe wystąpienie Pana /lub delegowanych przez Pana ekspertów/ z referatem oceniającym skuteczność i rezultaty Pana działań w zakresie paramedycyny. W drugiej części Sympozjum /od godz. 15.00 do 19. 00 / odbędzie się dyskusja z udziałem zaproszonych pracowników naukowych oraz interdyscyplinarna konferencja okrągłego stołu na temat: NIEKONWENCJONALNA DIAGNOZA I TERAPII A MODEL NAUK SOCJO-PSYCHO-MEDYCZNYCH.
W związku z czynnościami organizacyjnymi uprzejmie prosimy o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie, swojego uczestnictwa w Sympozjum wraz z określeniem potrzeb w zakresie wykorzystania, środków audiowizualnych /magnetowid: szpula, kaseta; projektor: 8,16 mm; magnetofon, rzutnik / oraz listy osób stanowiących skład Pana ekipy. Potwierdzenie uczestnictwa prosimy nadsyłać do dnia 10 czerwca br. Na tej podstawie zostaną przygotowane imienne karty wstępu, które będą upoważniały, do uczestnictwa w Sympozjum.
Z wyrazami poważania
w imieniu organizatorów
Dr Leszek Mellibruda
Adiunkt I Kat. Chir. AM
Kraków, dn. 20.05.1983 r.