Komitet Rodzicielski
przy P. Z. W. w Krakowie
ul. M. Fornalskiej 7

Kraków, 7 listopada 1984 r.

Kosmetyczno-Lekarska Spółdzielnia Pracy
„IZIIS”,
Warszawa, ul. Noakowskiego 12

Dot. przyjazdu do Krakowa p. Pawła Połoneckiego

Komitet Rodzicielski przy Szkole Życia w Krakowie, ul. Małgorzaty Fornalskiej 7, zwraca się z gorącą prośbą o umożliwienie zorganizowania spotkania z bioenergoterapeutą p. Pawłem Połoneckim.

Grupa dzieci dotkniętych kalectwem skupiona w naszej Szkole Życia pozostaje pod stałą opieką lekarską i wychowawczą, lecz poszukujemy stale dróg i sposobów pomocy Im i Ich Rodzinom w dostosowaniu się do życia w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych.

Mamy nadzieję, że radiestezja może okazać się również przydatna i pomocna w licznych przypadkach i dlatego też z ufnością liczymy na spotkanie z p. Pawłem Połoneckim.

Każdy, nawet najmniejszy przejaw poprawy zdrowia, czy samopoczucia u dzieci niepełnosprawnych, oprócz niewątpliwie walorów medycznych i psychologicznych, stać się może ogromnym dobrem społecznym w postaci ułatwień dla Rodziców i Opiekunów.

Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi na naszą prośbą.

Pozostajemy z poważaniem

Skarbnik
E. K.

Przewodnicząca Kom. Rodz.
St. K.