Dr farm. Zygmunt G.

OŚWIADCZENIE

Stwierdzam, że uzyskano różnice interpretacji klinicznej dwóch zapisów EKG pomiędzy którymi poddany zostałem zabiegom bioteropeutycznym przez Pana Połoneckiego.

Jednocześnie zaznaczam, że w tym czasie nie stosowałem innego leczenia farmakologicznego.

I. zapis – wnioski:

Zgodność elektryczna. Rytm zatokowy niemiarowy /niemiarowość bezładna/, prawidłowo częsty. Zapis sugeruje okresy repolaryzacji – do oceny klinicznej. Położenie serca półpionowe.
(Ocena P. Dr Mirosław D. z dnia 18.09.1982 r.)

II. zapis – wnioski:

Zgodność elektryczna. Rytm zatokowy miarowy, prawidłowo częsty. Kardiogram prawidłowy. Położenie serca pionowe.
(Ocena Prof. Sławomir P.)

Stwierdzam, że dodatkowe skurcze ustąpiły jak również stany wyczerpania. Dodatkowo samopoczucie uległo poprawie. Obecnie nie stosuję żadnego leczenia.

Dr n. farm. Zygmunt G.